Social ansvarlighed – Støttesalg

Som virksomhedsejer har man en social forpligtigelse

…Det er i hvert fald min personlige holdning. Når man tjener penge kan de bruges på mange forskellige måder. Indkøb af nye vare, vækst, løn, faste udgifter og meget mere. Man kan også, hvis man vil, samtidig gå forrest i kampen for bedre vilkår af samfundets udsatte.

Vor herres køkkenhave

Steen Viggo var hjemløs i nogle år og har levet et hårdt liv, med problematikker de fleste af os helt er foruden. Han skrev denne bog som en inspiration til andre der måtte have lyst til at “spise” den danske natur. Inden sin død besluttede han at en del af hans fremtidige forfatter honorar, skal gå til Projekt udenfor og Danmarks Naturfredningsforening. Ligesom Steen vælger jeg at bidrage med noget ekstra. Vor herres køkkenhave sælges via survivalstore.dk og overskuddet går 100% ubeskåret til forskellige trængende organisationer og foreninger, som i min optik ikke får nok økonomisk støtte og opmærksomhed.

Hvad har Survivalstore.dk ud af at støtte andre?

Det giver en rigtig god følelse i maven, kroppen og sindet at hjælpe andre. Prøv det! Som sagt tjener jeg ikke en krone på bøgerne og har kun udgiften ved den tid som jeg bruger på at købe bøgerne hjem, pakke dem, sende dem, bogføre salget, betale moms osv. Det er rart at være med til at gøre en lille forskel i den store samlede helhed. Måske ender du selv lige dér en dag hvor du får brug for særlig hjælp og hvor det etablerede system ikke helt favner netop din problematik? Hjælp mig med at hjælpe andre. Jeg takker dig af hele mit hjerte for din støtte som jeg vil viderebringe.

Nuværende projekter der støttes

brugernes_akademi

arbejder for at stofmisbrugere i Danmark skal få bedre og størst muligt udbytte af den behandling de allerede får. Systemet er ofte ret firkantet og tager ikke nok udgangspunkt i stofmisbrugerens verden, men nærmere i behandlersystemets systematik og fremgangsmåde. Det skaber en kløft af misforståelse, hvor stofbrugerne i virkeligheden har behov for at blive mødt der hvor de er. Brugernes Akademi tilbyder i samarbejde med en række af andre organisationer, forskellige former for hjælp til narkomaner der ønsker et bedre liv. De er dybt afhængige af sponsorater og derfor støtter Survivalstore.dk naturligvis op om det! Du kan læse på brugernesakademi.dk

Tidligere støttede foreninger og projekter

landsforeningen PTSD

ptsd
Mange hjemvendte soldater har eller udvikler PTSD (Post Traumatisk Stress). Derfra kender du sikkert lidelsen. Desværre har rigtig mange civile det også, forsaget af vold eller andre meget traumatiske oplevelser i livet. Disse mennesker er mere eller mindre helt overladt til sig selv. Det er dem overskuddet går til, nemlig via landsforeningen PTSD.